Privacy Policy

Stichting Goirles Volkstoneel h.o.d.n. SPOT! Theater produceert in 2019 de musical Curtains.

Voor castleden wordt een productiebijdrage gerekend van €100,00 voor de gehele productie.

 

Deelnemer geeft Stichting Goirles Volkstoneel h.o.d.n. SPOT! Theater toestemming om gedurende 5 kalenderjaren beeld en geluidsmateriaal wat gemaakt wordt tijdens de gehele productie te mogen inzetten in hun eigen media uitingen.

 

Stichting Goirles Volkstoneel h.o.d.n. SPOT! Theater hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Goirles Volkstoneel h.o.d.n. SPOT! Theater houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als stichting Goirles Volkstoneel h.o.d.n. SPOT! Theater zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Deelnemersreglement / Privacy Policy

GET IN TOUCH


Postadres:

Wermenbossestraat 9-J

5051 BA Goirle

Email: info@spot-theater.nl

UPCOMING PLAYS

 

  • Curtains

© Copyright. All Rights Reserved.